Aan Zee Slapen Achtergrond.jpg

life coaching - English below

Life coaching richt zich op alles wat een rol speelt in je leven, zoals relaties, werk, familie, financiën, persoonlijke groei en gezondheid & vitaliteit. Het vinden van de juiste balans tussen de verschillende levensgebieden is de  specialiteit van life coaching. Life Coaching is bedoeld voor iedereen die antwoord wil krijgen op de drie belangrijke levensvragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Je kunt problemen en uitdagingen ervaren in je privéleven, op het werk, in je gedrag of een combinatie daarvan. Hoe vindt je Balans in je leven en hoe kan je je leven ten volle leven? Wat wil je echt? Hoe ziet je mooiste leven eruit? Wat zou je anders doen? Waar krijg je energie van? Wat houd je tegen? Dit zijn vragen waar we met Life Coaching mee aan de slag gaan, we maken gebruik van de stilte van de natuur, de kracht van ademen, de energie van water, van kritische vragen en inspirerende 'life changing' oefeningen en tools die je zelfkennis, persoonlijke groei en bewustzijn vergroten.

 

Wat zijn aanleidingen voor Life Coaching? Denk hierbij aan het ervaren van een te hoge stress, een verstoorde werk en/of privé balans, vastgelopen in je carriere, te weinig dingen doen die energie en geluk geven, een burn-out voorkomen of hiervan herstellen, de wil om te veranderen, maar het lukt niet, perfectionistisch en erg kritisch zijn en niet kunnen genieten, het lukt niet om dingen los te laten of je kan plannen niet om zetten in actie en realistische doelen.

Life coaching maakt gebruik Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), Oplossingsgericht Werken, Adem- en energiewerk (Wim Hof, Marcel Hof, Chakracoaching, enz), TRE (David Berceli), Natuurcoaching (Wandelen, Suppen), Yoga, Meditaties en de lessen van onder andere Osho, Anthony Robbins, Michael Pilarczyk, John Milton, Jan Geurtz en vele anderen. Specialiteit is ook de ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf en/of het maken van een businesscase.

 

Het coachingstraject start met een persoonlijk intakegesprek waarin de coachings doelstellingen worden geformuleerd. Afhankelijk van de doelstelling doet Peter een voorstel voor een coachingstraject. Coachingslokatie is Mana Lodge in Wijk aan Zee en we gaan naar buiten, de natuur in, te voet of op de sup! Afhankelijk van het onderwerp kan ook gebruik worden gemaakt van Online coaching. Voor het maken van een afspraak bel Peter op 06-48647716 of stuur een email naar soulsupyoga@gmail.com

---

Life coaching is about all the areas in your life, like relationships, work, family, finances, personal growth, health & vitality. Finding the right balance between the different life areas is the specialty of life coaching. Life coaching is meant for everybody that wants an answer for the three most important life questions: who am I, what can I and what do I want?
 

You can experience problems and challenges in your private life, at work, in your behavior or a combination of these. How do you find balance in your life and how can you live your life to the fullest? What do you really want? How does your most beautiful life look like? What would you do different? What gives you energy? What is stopping you? These are questions we work with in life coaching,
we use the silence of nature, the power of breath, the energy of water, challenging questions and inspiring life changing exercises and tools that enlarge your self knowledge, personal growth and awareness. 
What are reasons for life coaching? Think about experiencing a high stress, a disturbed work/privat balance, got stuck in your career, doing too few things that give energy and happiness, preventing a burn out or recovering from one, being a perfectionist and critical and not be able to enjoy, not be able to release things, and you cannot put your plans into actions and realistic goals.
 

Life coaching is using Neuro Liguistic Programming (NLP), Solution Focused Therapy, Breath and energywork (Wim Hof, Marcel Hof, Chakracoaching, etc), TRE (David Berceli), Naturecoaching (Walking, Supping), Yoga, Meditations and the teachings of Osho, Anthony Robbins, Michael Pilarczyk, John Milton, Jan Geurtz and many others. Specialty is also the support with starting your own company and/or making a businesscase.
 

The coaching trajectory starts with a personal intake in which we formulate the goals for the coaching. Dependening on the goals Peter makes a proposal for a coaching trajectory. Coachings location is the inspiring Mana lodge in Wijk aan Zee and we go outside, into nature, walking and/or paddling! Depending on the subject we can also use online coaching. For making an appointment call Peter
0031 648647716 or sent an email to soulsupyoga@gmail.com